UG8.0三轴编程从基础到精通视频教程

所需金额: 90.0 元
  • 总课时: 53 课
  • 讲师: 林盛

介绍

好消息,订阅本课程

即送林总VERICUT加工仿真教程

点我查看林总课程

订阅后请添加课堂助手微信cncdnsk001

方便赠送VERICUT课程
内容

视频内容(章节介绍)

第 1 章
第1章 UG8.0三轴编程从基础到精通视频教程